درخواست عجیب دنی آلوس در زندان برزیل/ ستاره متهم به تجاوز سلول انفرادی می‌خواهد!

0
7

بعد از اینکه همسر دنی آلوس بخاطر اتهام تجاوز طلاق گرفت، این ستاره برزیلی درخواست کرده تا در سلول انفرادی حبسش کنند.