درخواست باشگاه زنیت از مورینیو/ سردار آزمون را نادیده بگیر!

باشگاه زنیت روسیه از ژوزه مورینیو سرمربی تیم آ اس رم ایتالیا خواست سردار آزمون مهاجم زنیت را نادیده بگیرد!

Related Posts

Recent Stories