درباره تجربه همکاری مدیرعامل استقلال با مربیان خارجی/ بعد از دنیزلی و تومباکوویچ و ساغلام؛ آجورلو تا خط پایان با ساپینتو ادامه می‌دهد؟

مصطفی آجورلو می‌خواهد تا خط پایان با ساپنیتو ادامه بدهد؛ البته اگر وسوسه حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و تجربه شکست‌های متعدد در این عرصه، او را سرانجام رها کند!

Related Posts

Recent Stories