داور جنجالی یورو از آلمان اخراج شد

0
5

داوری که بزرگترین رسوایی یورو ۲۰۲۴ را رقم زد، به خانه فرستاده شد و دیگر در این تورنمنت قضاوت نخواهد کرد.