خیز کلمبیا برای قهرمانی با مقتدرانه‌ترین پیروزی

0
5

کلمبیا با ثبت فاطع‌ترین برد در مرحله یک‌چهارم نهایی کوپا آمریکا، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.