خواسته عجیب باشگاه از بازیکنان استقلال/ خسرو حیدری هم این کار را انجام داد!

پس از شکست تیم استقلال مقابل سپاهان اصفهان هیچ یک از اعضای این تیم با رسانه‌ها حرف نزدند.

Related Posts

Recent Stories