خرید بزرگ باشگاه اماراتی/ ستاره اورتون در حاشیه خلیج‌فارس

باشگاه الشارجه امارات یک خرید بزرگ انجام داد و برنارد بازیکن اورتون را به خدمت گرفت.

Related Posts

Recent Stories