خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها درباره ستاره یورو ۲۰۲۴

0
7

گیورگی گولسیانی برای توافق با پرسپولیس قرار است به تهران بیاید.