خبر بد برای بارسایی‌ها؛ دفاع مطمئن تیم به فروش می‌رسد!

0
8

بارسلونا در پست دفاع مرکزی بازیکنان زیادی دارد و یک یا چند نفر از آنها را در تابستان خواهد فروخت و تنها یکی از این بازیکنان تحت هیچ شرایطی فروخته نخواهد شد.