حکم زندان برای افرادی که به جونیور توهین کردند

0
5

کسانی که به وینیسیوس جونیور توهین کردند به حبس محکوم شدند و رئیس لالیگا امیدوار است که تشدید مجازات باعث از بین بردن نژادپرستی در فوتبال باشد.