حکم اعدام آرمان به تعویق افتاد/ بازگشت بازیکن اسبق بسکتبال از انفرادی به بند زندان رجایی‌شهر

در شرایطی که همه چیز برای قصاص آرمان عبدالعالی در سحرگاه چهارشنبه آماده بود او بار دیگر با توقف اجرای حکم از قرنطینه به بند زندان رجایی شهر منتقل شد.

Related Posts

Recent Stories