حمله بختیاری زاده به برخی هنرمندان/ چقدر رفتارتان زشت و سخیف بود

سهراب بختیاری زاده پیشکسوت فوتبال درباره حضور علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال و همینطور شرایط استقلال و مسائلی مختلفی صحبت کرد.

Related Posts

Recent Stories