حق با چه کسی است؛ دراگان اسکوچیچ یا مهدی طارمی؟

توانایی تاکتیکی بازیکنان ایرانی در تیمی که امروز اسکوچیچ روی نیمکت آن می‌نشیند مشخص است؛ چرا که بهترین بازیکنان ایرانی که به تیم‌های خارجی ترانسفر شده اند در تیم ملی ایران حضور دارند.

Related Posts

Recent Stories