حضور یک چهره در پرسپولیس رسمی شد/ اقدام اولیه گزینه وزارت ورزش مشخص شد

0
46

در جلسه هیات مدیره پرسپولیس عضو جدید این باشگاه هم حاضر شد.