حضور مدافع استقلال در لیست سیاه ساپینتو/ جدایی غیرمنتظره در نیم فصل؟

محمدحسین مرادمند مدافع آبی‌ها شاید در نیم فصل مجبور به جدایی از استقلال شود.

Related Posts

Recent Stories