حضور غریبانه اسلامی در تمرین استقلال

0
4

خرید استقلالی ها در اولین تمرین استقلال در این فصل شرکت کرد.