حسین حسینی تکلیف خالدآبادی را مشخص می کند

0
6

دروازه بان استقلال برای رفتن یا ماندن از این تیم منتظر روشن شدن تکلیف کاپیتان آبی ها است.