حسرت پرسپولیسی‌ها ۶ ساله می‌شود

0
5

در حالی به هفته های پایانی لیگ برتر نزدیک می شویم که پرسپولیسی‌ها در جدول آقای گلی شانسی ندارند.