حجازی مجوز نگرفت؛ رحمتی سرپرست استقلال شد!

0
5

کیانوش رحمتی مربی استقلال به عنوان سرپرست موقت این تیم انتخاب شد.