حتما من پینگ پنگ بازی می کردم نه فوتبال!/ سراغی از ما نمی گیرند و فراموش شده ایم

0
3

غفور جهانی مهاجم اسبق ملوان و تیم ملی گفت: در حال حاضر لژیونرهای خوبی داریم که زیر نظر مربیان بزرگ دنیا کار می کنند.