حامد لک ۵۰ میلیون تومان جریمه شد؛ منصوریان ۴ جلسه محروم!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای انضباطی خود را درباره تخلف برخی افراد و تیم‌ها را صادر کرد.

Related Posts

Recent Stories