جوکوویچ از کوره در رفت؛ واکسن زدنم به کسی ربطی ندارد/ در حریم خصوصی من دخالت نکنید

مرد شماره یک تنیس جهان نمی خواهد موضع خود را در مورد زدن یا نزدن واکسن کرونا اعلام کند

Related Posts

Recent Stories