جسارت بی نظیر علی دایی؛ستاره ای که شهریار معرفی کرد تا استقلالی شود!

در کارنامه ستاره این روزهای استقلال هم حضور زیر نظر علی دایی به چشم می خورد.

Related Posts

Recent Stories