جزئیات دردسر بزرگ برای دروازه‌بان استقلال

0
6

شنیده می‌شود مسائل جزیی‌ که حسینی را از اردوی تیم ملی دور کرد، ممکن است ادامه فعالیت این دروازه‌بان در استقلال را هم تحت تاثیر قرار دهد.