جدایی غیرمنتظره امین حزباوی از السد؛ فنی یا ناسیونالیستی؟

0
7

مدافع ایرانی تیم فوتبال السد از این باشگاه قطری جدا شد و فصل آینده در این تیم حضور نخواهد داشت.