جدال دیدنی و سرنوشت ساز عابدزاده و سادیو مانه!

اگر اتفاق خاصی نیفتد باید شاهد حضور امیر عابدزاده در ترکیب اصلی تیم ملی ایران در بازی دوستانه با تیم ملی سنگال باشیم.

Related Posts

Recent Stories