تکمیل توطئه آمریکایی علیه فوتبال ایران/ اوکراین آماده بازی با کانادا شد!

سناریوی آمریکا برای لغو بازی دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کانادا با ورود اوکراین به میدان تکمیل شد.

Related Posts

Recent Stories