توپ‌طلای سؤال‌برانگیز  ۲۰۲۱/ لوا شایسته تر از لئو؟/ تأثیر رأی ژورنالیست‌های احساساتی

لیونل مسی بابت ضعف هم‌تیمی‌هایش به چشم آمد و موفقیت‌های روبرت لواندوفسکی احتمالاً بابت قدرت هم‌تیمی‌هایش چندان پراهمیت جلوه داده نشد.

Related Posts

Recent Stories