توصیه سرمربی پورتو به طارمی و رفقا

سرمربی تیم پورتو با نام آوردن از مهاجم ایرانی خود با کنایه به سؤالی درباره نتایج گذشته تیمش مقابل ماریتیمو پاسخ داد.

Related Posts

Recent Stories