توصیه جادوگر به سرمربی مطرح لیگ برتری/ در این تاریخ بازی نکن؛ می‌بازی!

شنیدیم جادوگری به یک سرمربی مطرح لیگ برتری توصیه کرده تاریخ بازی تیم خودش را تغییر دهد وگرنه آن بازی را خواهد باخت!

Related Posts

Recent Stories