توافق باشگاه پرسپولیس با اخباری

0
8

باشگاه پرسپولیس با محمدرضا اخباری به توافق کامل رسید.