تهدید بازیکنان استقلال جدی شد؛ تا پول نباشد تمرین نمی‌کنیم

0
4

اتفاقات اخیر مربوط به تغییرات ایجاد شده در راس دولت ظاهراً تبعاتی داشته که شامل حال باشگاه استقلال و مالکان جدید آن نیز شده است.