تنش بزرگ بین بارسلونا و ستاره خط دفاعی/ پول ندهید او رایگان می‌رود!

0
5

اگر بارسلونا مطالبات رونالد آرائوخو را نپردازد، این ستاره باشگاه را به صورت رایگان ترک خواهد کرد.