تمرین شاداب پرسپولیس برگزار شد/ کمال و شجاعی اختصاصی تمرین کردند

دو بازیکن مصدوم پرسپولیس در تمرین روز جمعه این تیم، به کارهای اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی ادامه دادند.

Related Posts

Recent Stories