تمرین تاکتیکی پرسپولیس زیر نظر اوسمار/ سرخپوشان یک غایب داشتند

0
5

سرخپوشان امروز تمرین تاکتیکی نسبتا سنگینی را پشت سر گذاشتند.