تماس فدراسیون فوتبال با علی دایی برای قبول سرمربیگری تیم ملی ایران

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: ماجدی برای هدایت تیم ملی فوتبال با علی دایی تماس گرفته بود.

Related Posts

Recent Stories