تقدیر وزیر ورزش از مادران ورزشکاران المپیکی

0
6

وزیر ورزش قرار است در مراسم تقدیر از ورزشکاران ایرانی، از مادران ورزشکاران المپیکی هم تقدیر خواهد کرد.