تفریح ستاره خارجی پرسپولیس در ایران

0
7

حضور عبدالکریم حسن در ساختمان باشگاه پرسپولیس در تعطیلات مسابقات جالب توجه به نظر می‌رسید.