تصمیم نهایی برای برگزاری اردوی پرسپولیسی‌ها در هلند

0
7

تکلیف اردوی خارجی پرسپولیس در کشور هلند تا فردا مشخص می شود.