تصمیم سخت فرهاد مجیدی/ دربی بازترین بازیکن آبی‌ها روی نیمکت؟

شنیدیم فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هنوز بر سر انتخاب مهاجم نوک خود به جمع بندی نهایی نرسیده است.

Related Posts

Recent Stories