تصمیم رسمی هلدینگ خلیج فارس درباره نام استقلال

0
6

با اعلام رسمی هلدینگ خلیج فارس، نام باشگاه استقلال تغییر نمی‌کند.