تصمیم جدید فدراسیون در مورد پرسپولیس و بیرانوند

0
3

رییس کمیته وضعیت درباره شکایت باشگاه پرسپولیس از بیرانوند توضیحاتی را ارائه کرد.