تصاویر| قلع و قمع مخالفان مجیدی؛ یک روز پس از قهقه‌ در تمرین استقلال

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال مشخص شدند.

Related Posts

Recent Stories