تصاویر دیدنی رودهای ایران از ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین‌المللی به تازگی تصاویری از رودخانه‌های می‌سی‌سی‌پی، کلرادو، نیل، اروندرود و بهمنشیر را ثبت کرد.

Related Posts

Recent Stories