تصاویری از لحظه عقد قرارداد رسمی گاریدو با پرسپولیس

0
7

مراسم معارفه و عقد قرارداد رسمی سرمربی پرسپولیس برگزار شد.