تا دلتان می‌خواهد به پرسپولیس سنگ بزنید؛ مطمئن باشید ما قوی‌تر می‌شویم/ نمره یحیی عالی است

فرزاد آشوبی پیشکسوت پرسپولیس معتقد است این تیم بیشتر از هرچیزی برای موفقیت نیاز به آرامش دارد.

Related Posts

Recent Stories