بیانیه تند عضو کمیته فنی در واکنش به انتخاب کی‌روش/ چرا به من؛ استیلی و مدیرروستا مراجعه نکردید؟/ اگر جرات دارید جواب بدهید!

ابراهیم قاسمپور عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال، بیانیه ای تند علیه تصمیم سازان فعلی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

Related Posts

Recent Stories