بی‌اعتمادی اوسمار به جوان اول تیم یحیی

0
7

میلاد سورگی که بارها در زمان گل‌محمدی به بازی گرفته می شد، در نیم فصل دوم فرصت بسیار کمی برای بازی داشته است.