بوقچی‌هایی که هواداران استقلال را زدند به چه کسی وابسته هستند؟

در تجمع هواداران استقلال جلوی مجلس شاهد برخورد بد بعضی از بوقچی‌ها با هواداران استقلال بودیم.

Related Posts

Recent Stories