به حسن یزدانی زمین چند هکتاری دادند؛ به من یک دکه ۶ متری میوه‌فروشی!/ هر روز شهرداری سر ما منت می‌گذارد/ هر کاری کردند تا از کشتی بروم

دارنده مدالهای طلای جهان و برنز المپیک، گفت: یک دکه ۶ متری میوه‌فروشی در اندیمشک به من داده‌اند اما شهرداری هر روز سر من منت می گذارد که اگر بخاطر تو نبود این دکه را جمع می‌کردیم.

Related Posts

Recent Stories